send link to app

RelaxaceLibre

Relaxační cvičení v této aplikaci jsou vytvořena na základě dlouholeté terapeutické praxe speciální pedagožky, fyzioterapeutky a muzikoterapeutky Mgr. Markéty Gerlichové, Ph.D. Varianty cvičení v této aplikaci byly modifikované tak, aby je mohl každý uživatel v domácím prostředí samostatně využít pro účely relaxace, uvolnění a redukci dlouhodobého stresu v každodenním životě. Hudební podklad, který byl zaznamenán cíleně pro jednotlivé úlohy v průběhu autentického muzikoterapeutického sezení, pomáhá navodit stav uvolnění. Prostřednictvím jednoduchých relaxačních cvičení se zaměřujeme na soustředěné vnímání našeho těla. Relaxaci je vhodné provádět dlouhodobě alespoň jednou denně, šest dní v týdnu.Aplikaci vytvořil interdisciplinární tým v Centru podpory aplikačních výstupů a spin-off firem na 1. LF UK v Kladně. Informace o dalších vyvíjených prostředcích určených pro zlepšení fyzické a psychické kondice najdete na stránkách projektu Homebalance (www.homebalance.cz).